15 rujan
2022.
HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN (HOD)

HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN (HOD)

„ Hrvatski olimpijski dan poznat pod skraćenim nazivom HOD, posvećen datumu utemeljenja HOO-a, 10. rujna, danas je općeprihvaćena manifestacija koja […]

12 rujan
2022.
DRŽAVNA MATURA – JESENSKI ROK

DRŽAVNA MATURA – JESENSKI ROK

PRIVREMENI REZULTATI: 12. 9. 2022. (12.00h) ROK ZA PRIGOVORE: 12. 9. 2022. (od 12.01 h do 14. 9. 2022. (do 12.00 […]